Autopatie

             Kde autopatie pomáhá

  • opakovaná nachlazení, chřipky, chronické angíny, astma, autoimunitní onemocnění
  • potíže zažívací, urologické, kožní, gynekologické
  • potíže emoční a psychické
  • akutní podání při nachlazení, chřipce, angíně
  • u zdravých lidí pomáhá zvýšit vitalitu ( např. sportovci )
  • používá se u zvířat, u rostlin

O rozvoj této metody se zasloužil Mgr.Čehovský, jeden z našich předních homeopatů. 

 Autopatie využívá vlastní tělesnou informaci člověka a ředěním vodou se stává léčivou. Dle charakteru obtíží se nejčastěji ke zhotovení autopatického preparátu (AP) používá slina, dech, preparát z prány ( 7.čakra ). Preparát si připravuje klient sám těsně před aplikací. K přípravě slouží speciálně navržená autopatická lahvička, kterou vidíte na obrázku. Postup přípravy je jednoduchý a zabere krátký čas. Je možné zhotovit AP i pro někoho jiného ( např. miminko, malé děti, staří lidé ), ale za dodržení určitých podmínek, aby nedošlo ke znehodnocení či kontaminaci materiálu.

Výhodou Autopatie je absolutní individualizace a klient je při volbě potence ( množství prolité vody ) a opakování podání mnohem samostatnější. Autopatii tedy můžete úspěšně použít k samoléčbě, nicméně na počátku léčby nebo při vážnějších onemocněních je spolupráce s poradcem velmi důležitá, tak jako následná kontrola, zpětná vazba poradci. Svým klientům doporučuji vést si během léčby záznamy, deník, co vše se děje, mění, a to proto, že léčba vyžaduje určitý čas a po několika týdnech si klient nemusí vzpomenout, co vše po tuto dobu probíhalo. Při kontrole můžeme, díky záznamům, zhodnotit, zda je léčba úspěšná a jak pokračovat dále - změna potence, frekvence podání, způsob přípravy.